Proveïdors

Els proveïdors i contractistes que formen part de la nostra cadena de subministrament són clau per a la continuïtat del negoci, tant pel que fa a mantenir la competitivitat com també per assegurar un creixement sostenible.
És per això que és la nostra prioritat establir-hi relacions a llarg termini respectant sempre els principis d’ètica i integritat, transparència, igualtat d’oportunitats i lliure competència. Per això, tenim un Codi Ètic de Proveïdors com a marc de referència que compartim amb tots ells i al qual sol·licitem adhesió per assegurar-ne el compliment.

Alineat amb els nostres eixos estratègics, integrem criteris Sostenibilitat en la nostra gestió amb els nostres Proveïdors pel que:
– Prioritzem els proveïdors locals o de proximitat
– Treballem amb els nostres ells en la lluita contra el canvi climàtic a partir del mesurament de les emissions d’abast 3
– Ens assegurem de la deguda diligència en el respecte dels drets humans i laborals avaluant els nostres Proveïdors crítics.

També fomentem la innovació col·laborativa mitjançant aliances amb Proveïdors i seguim avançant en la digitalització, ja sigui mitjançant projectes de transformació digital, facilitant la capacitació digital dels nostres proveïdors, així com la digitalització dels propis processos de gestió de compres.

Àrea de proveïdors

Accés Ariba

Accedir
Àrea de proveïdors

Accés eCordina

Accedir

Vols ser el nostre proveïdor?

La nostra ferma aposta per proveïdors locals i l'establiment d'acords a llarg termini ens permet ser resilients davant de qualsevol impacte a la cadena de subministrament.

Acords transversals

Ens unim als nostres proveïdors per complir amb els criteris d’ESG a la cadena de subministrament i, així, evitar i mitigar impactes negatius en persones, medi ambient i economia.

Manual de compres

El 2023, hem elaborat el Manual de Compres, que constitueix el document marc de referència per assegurar el compliment dels principis detallats a la política de compres en tots els processos de compres a proveïdors.

Consum conscient

Apostem per l’autoconsum energètic i la negociació de contractes elèctrics de renovables a preus fixos (PPAs) per a electricitat. D’altra banda, en el cas de combustibles seguim ampliant el subministrament de combustibles alternatius.

Contacte Proveïdors