Text informatiu subscripció Newsletter de CIMENTOS MOLINS, S.A.

1. Responsable del tractament


Us informem que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran tractades per CEMENTOS MOLINS, S.A. (d’ara endavant, MOLINS), amb domicili Carrer Espronceda, núm. 38 (Local-3), 28003, Madrid, en qualitat de responsable del tractament.

2. Finalitats i base de legitimació

Les dades seran tractades amb les finalitats següents:

 • Remetre-li per mitjans electrònics la nostra newsletter informativa per correu electrònic de manera periòdica.
 • Elaboració d’un perfil basat en els interessos que hagi mostrat en el comportament a través de la nostra web i/o els correus electrònics que li remetem.
 • Seguiment de la interacció amb alguna publicació o anunci realitzat per CMSA a través de les xarxes socials.

La base de legitimació per a les finalitats anteriors és el teu consentiment.

La nostra newsletter normalment tindrà els següents continguts:

 1. Temes tractats a la nostra web
 2. Informació relativa als nostres productes o serveis
 3. Informació addicional relacionada amb la nostra empresa
 4. Enquestes d’opinió i satisfacció
 5. Invitacions a esdeveniments, promocions i altres informacions que considerem d’interès per als subscriptors.

3. Comunicació de dades


Les vostres dades no seran comunicades, cedides, venuts, llogades ni posades a disposició de tercers, excepte dels nostres proveïdors de serveis, que ens ajuden a realitzar determinades activitats de la companyia, com l’enviament de la newsletter. Aquests proveïdors en cap cas tractaran les dades a què accedeixin per a finalitats pròpies.

4. Transferències internacionals


La nostra empresa pot contractar esporàdicament proveïdors que puguin prestar els seus serveis des de fora de la Unió Europea per a l’enviament de la newsletter.

En aquest cas, la nostra empresa s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes als efectes de transferències internacionals. A tall d’exemple, podran consistir a:

 • Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per assegurar que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades. 

5. Durada del tractament i conservació de dades

Atès que la newsletter té una vocació de continuïtat en el temps, entenem que voleu rebre la newsletter fins al dia en què es doni de baixa. Podeu donar-vos de baixa de la subscripció a la newsletter en qualsevol moment. També és possible que les nostres estadístiques demostrin que ja no teniu interès en els continguts de la newsletter i que deixem d’enviar-la per aquest motiu.

Un cop formalitzada la baixa la nostra empresa conservarà les estadístiques degudament anonimitzades. També podrem conservar les seves dades degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal o per fer front a eventuals reclamacions durant els terminis de prescripció de les mateixes. Un cop finalitzats els terminis de prescripció procedirem a l’eliminació definitiva de les dades.

6. Elaboració de perfils

Segons s’ha indicat, entre les finalitats de la newsletter hi ha la possibilitat que realitzem un perfil sobre vostè si ens ha prestat el seu consentiment. Aquest perfil consisteix en la recopilació d’informació que ens és útil per oferir millors productes i serveis o productes o serveis que pensem puguin ser-te de més interès.
Per crear un perfil tenim en compte:

 • El seu comportament a través de la nostra web sobre la base de cookies que prèviament hagi acceptat.
 • La seva interacció amb les comunicacions electròniques que us remetem amb la newsletter. És a dir, en funció del contingut de la newsletter que ha obert o el temps o freqüència que ha estat consultant aquest contingut.

En cap d’aquests processos no es prenen decisions individuals automatitzades sobre les vostres dades. En cas que sí que arribessin a donar-se l’informarem sobre això.

7. Exercici dels seus drets i més informació


En qualsevol moment podreu oposar-vos a l’enviament de la nostra newsletter i retirar el vostre consentiment mitjançant l’enllaç que trobareu al peu de cada newsletter, o bé posant-vos en contacte amb la nostra empresa a través de les adreces indicades al paràgraf següent.

Així mateix, també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat, mitjançant una sol·licitud adreçada a CMSA a la següent adreça postal: Carrer Espronceda, núm. 38 (Local-3), 28003, Madrid o bé per correu electrònic a protecciondedatos@cemolins.es. Addicionalment, en cas que ho consideri oportú, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que la nostra empresa ha tractat les seves dades contravenint aquesta política o qualsevol altra normativa vigent en matèria de protecció de dades.