Plantes en obra

Descarrega aquesta informació útil

Proveïdors de formigó a gran escala

La nostra divisió de plantes en obra compta amb l’experiència de subministrament de formigons a les principals obres d’infraestructures realitzades en els darrers anys. Per això disposem d’un parc de plantes mòbils de formigó capaços de fabricar tot tipus de formigons i morters, i preparades per instal·lar-se a peu d’obra segons les necessitats de cada projecte.

Característiques de la instal·lació

  • Elevada capacitat de producció (90m3/h).
  • Assegurament de les característiques tècniques del producte.
  • Implantació de la instal·lació sense necessitat dobra civil.
  • Instal·lació respectuosa amb el medi ambient, amb la seguretat i salut de l’equip humà.
  • Control informàtic de les diferents fases de producció, que permet una traçabilitat constant del producte fabricat i una eficiència demostrada.
  • Disponibilitat màxima assegurada per un rigorós programa de manteniment.


Camp d’aplicació

Treballem en obres de gran envergadura i en què es requereix formigó de característiques úniques: gunita, formigó criogènic, d’alta resistència inicial, etc. A més, participem en obres de característiques especials que, per la seva situació geogràfica, no disposen de subministrament al seu abast, on el volum de material requerit necessita un subministrament exclusiu o que, per la seva repercussió sobre l’entorn, requereixen la implantació de planta de obra.

Implantem el sistema, que requereix una superfície mínima d’aproximadament 4.000 m2 i dues setmanes de muntatge a càrrec del nostre equip tècnic, al terreny de la pròpia obra.


Avantatges

Oferim una gran versatilitat en la fabricació de productes perquè utilitzem sis tipus d’àrids diferents i quatre tipus de ciment o lligants. A més, som flexibles en la configuració geomètrica de la planta i assegurem la solvència tecnològica contrastada tant en el disseny de la instal·lació com en el procés productiu.