Qualitat

Realitzem assaigs periòdics per garantir la màxima qualitat de les nostres matèries primeres i dels productes finals. Tots els productes que fabriquem estan subjectes a un estricte control de qualitat per assegurar el compliment de les normatives vigents i aportar als nostres clients certificats com a marcats CE o homologacions.

Laboratoris propis

4 Laboratoris en instal·lacions fixes

Equipats amb la maquinària més moderna i pionera, ens permeten realitzar el 99% dels assaigs necessaris per a la definició i el control dels productes que elaborem.

1 Laboratori en planta d'àrids

Per realitzar específicament anàlisi dels àrids que se subministren com a matèria primera per a les plantes de formigó, asfalts i morters. Disposar de laboratori a la pròpia instal·lació permet realitzar els assaigs en la mateixa línia productiva, fet que accelera la capacitat de resposta i garanteix la qualitat dels àrids.

Laboratoris mòbils

Donen servei a grans obres que requereixen una planta de formigó dedicada.

Laboratori

Les persones que integren el nostre equip de qualitat són professionals que compten amb una formació específica, i una intensa dedicació i passió pel producte. Format per tècnics de Producte i l'equip de laborants, que dia a dia fan un exhaustiu control de tots els productes i matèries primeres. Les primeres matèries amb què fabriquem els nostres productes són la clau de l'èxit. Alguns exemples de tipologies d'anàlisi que fem:

Optimització de dosificacions

Assajos físics que ens permet obtenir la millor barreja de matèries primeres possible.

Optimització de dosificacions per a grans volums

Realitzades en col·laboració amb els nostres clients per adequar el producte a les necessitats específiques de cada obra.

Desenvolupament de nous productes

A partir de les necessitats que ens transmeten els nostres clients, treballem per obtenir el producte o el servei més adequat.

Formació docent

El nostre equip de professionals realitza periòdicament formacions a universitats, col·legis professionals, etc. per difondre les característiques dels productes.

Assessorament i prescripció de productes

La selecció del producte més adequat per a cada casuística és imprescindible per assolir la satisfacció del client. Dediquem gran part del nostre esforç a la fase d’assessorament i prescripció, és determinant per garantir la millor solució.

Presència en Comitès de Normalització i entitats especialitzades

La presència del Director de Qualitat permet no només estar al dia de les novetats legislatives, sinó fer un pas més i liderar aquests canvis normatius, aconseguint que estiguin al servei de les empreses.

Participem directament als comitès AENOR (Comitè tècnic Nacional 83 formigons i Comitè Tècnic Nacional 146 àrids), AFAM (Comitè tècnic), ANEFHOP (Comitè tècnic) i GREMI D’ÀRIDS de Catalunya.

Assajos conforme normativa vigent

Servei per a l'assaig de productes especials a tercers

El nostre laboratori és un centre de referència per a empreses externes i universitats. Està equipat amb la tecnologia més innovadora, podem realitzar la immensa majoria dels assaigs necessaris per garantir la qualitat i l’homogeneïtat dels productes.

Assajos

Àrids

Normes harmonitzades CE per a àrids: àrids per a morter, formigó, capes granulars, barreges bituminoses, balastre i esculleres.

Combustible sòlid recuperat

Poder calorífic i percentatge de clor.

Morter

Assajos contemplats a la CE: arrebossat i arrebossat, i paleta.

Formigons

Assajos contemplats a l'EHE08 ia l'EN206.

Productes especials

Assajos específics

El nostre equip tècnic i de processos

Els nostres equips es componen de professionals altament competents. Garanteixen el control íntegre de tots els nostres productes i primeres matèries i ens permeten la participació en comitès tècnics d'àmbit nacional.

Control de qualitat

Els nostres equips tècnics i de laboratori fan controls de qualitat que van més enllà de la normativa vigent. D'aquesta manera ens assegurem que complim els estàndards més exigents quant a matèries primeres, productes i processos.

Control i supervisió de matèries primeres

Inspecció d'elements de pesatge i volumètrics

Control de dosificació

Control de qualitat a l'obra

Recollida de mostres

Validació de mostres al laboratori

Formigó Expert

L'Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat atorga el distintiu Formigó Expert dins del seu “Compromís per la Sostenibilitat”. Aquest segell distingeix la nostra excel·lència en la seguretat per a les persones que elaboren i transporten el formigó, la qualitat del producte i el respecte a l'entorn.

Assessoria tècnica

El nostre equip de professionals treballa per assessorar els nostres clients sobre els diferents productes que podem oferir per cobrir les necessitats constructives. Així, brindem respostes innovadores que solucionen problemes sorgits a obra o altres possibles imprevistos.

Saber més

Control de qualitat integrat

La coordinació entre els departaments de manteniment, operacions i seguretat és clau. D'aquesta manera, garantim una producció homogènia, aconseguim la màxima disponibilitat dels nostres centres productius i vetllem per la seguretat i la salut de la nostra plantilla.

Links relacionats

Certificats

Declaració Ambiental de Producte (DAP)

Morter

Normativa aplicable