Junta General d’Accionistes

La Junta General dAccionistes és el màxim òrgan social de decisió de la Societat. Estipula el dret de l'accionista a intervenir en la presa de decisions essencials d'aquesta, establint els principis de la seva organització i funcionament i les normes que en regeixen l'activitat legal i estatutària.