Sòl Ciment

Estabilitat, resistència i durabilitat en vials de trànsit

Barreja homogènia i fresca d’àrids, aigua i ciment, pastada en una central per transportar-la al punt d’utilització de l’obra. El sòl ciment aporta estabilitat, resistència i durabilitat al terreny sense generar pols i la composició final s’adapta a les prescripcions tècniques de cada obra. Compleix el PG3, la norma que regula el plec general de Carreteres.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

Capa base per a vials d’alta exigència de trànsit: carreteres, carrers, camins, autopistes i autovies, de trànsit lleuger o pesant, aparcaments i pistes d’aeroport.

Avantatges

  • Aporta una capa d’alta resistència, gràcies al contingut de ciment que fa la funció de lligant.
  • Percentatge homogeni d’humitat i ciment, controlat des de la central de fabricació.
  • No genera pols a aplicar-lo a la traça.
  • La resistència que aporta al terreny permet aplicar una capa asfàltica més fina.
  • S’adapta als requeriments de resistències del plec de prescripcions tècniques particulars de cada obra, estabilitzant els diferents tipus de terreny que hi pugui haver.
  • Les matèries primeres utilitzades per elaborar el sòl ciment disposen de marcatge CE.

Sistema d’aplicació

  • El material es transporta, de la central de fabricació a l’obra, mitjançant camions banyera, podent instal·lar una central de fabricació a la pròpia obra.
  • Després de ser estès, serà compactat seguint les especificacions tècniques.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Amb dúmper, Big-bag, Camió banyera

Comparteix aquest producte