Àrids Reciclats de Formigó

Valorització de residus 100% formigó apostant per l’economia circular

Aquests àrids tenen l’origen en els residus de construcció i demolició (RCD), exclusivament de formigó. Es revaloritzen i es converteixen en matèria primera a través d’un procés de trituració i selecció.

La seva qualitat és garantida per laboratoris homologats, que acrediten la qualitat òptima per a les diferents aplicacions: formigons per dosificació, neteja i estructurals. Els nostres àrids reciclats disposen de marcatge CE, i amb la garantia de Marca Applus per al seu ús en formigó segons Codi Estructural.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Fabricació de formigons.
 • Formigó estructural.
 • Formigó per dosificació.
 • Formigó de neteja.
 • Morters.
 • Zahorras.
 • Blocs.

Avantatges

Fomentem la circularitat de la vida dels productes.

 • Els àrids reciclats substitueixen el consum de recursos naturals.
 • Reduïm la quantitat de residus generats.
 • Al tractar-se de productes valoritzats, s’evita que els residus tinguin com a destinació final els abocadors.
 • El producte obtingut és 100% reciclable
 • Els àrids reciclats procedents de formigó són homogenis i responen favorablement a la compactació.
 • Permet el compliment de la llei 5/2020 art. 147.2. on s’exigeix que el 5% en pes sobre el total d’àrids previstos sigui reciclat d’origen.

Sistema d’aplicació i subministrament

Producte disponible a granel i en big bag, tant a la planta com a peu d’obra.

Fabriquem diferents fraccions d’àrids:

 • 0/4 mm
 • 4/10 mm
 • 4/20 mm
 • 10/20 mm
 • 0/20 mm
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Big-bag, Camió banyera

Comparteix aquest producte