PROXTREM

PROXTREM és el formigó bombable especialment dissenyat per resistir les condicions més fredes. És un producte amb una formulació específica amb una relació aigua/ciment molt baixa i un contingut d’aire inclòs en estat fresc de ≥4’5%, fan que el formigó PROXTREM presenti una excel·lent resistència a cicles de gel-desgel, sent apte per a temperatures extremes sota zero.

Aquest formigó incorpora fibres estructurals dacord amb lannex 7 del CodE “Recomanacions per lús del formigó amb fibres”, les quals eviten lús de larmat convencional. La substitució de l’armat d’acer és molt aconsellable en aquest tipus d’aplicacions, ja que pot patir els efectes de la corrosió i alteracions en la seva estructura a causa dels continus canvis de temperatura a què estarà sotmès durant la seva vida útil.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Paviments per a càmeres de congelació/frigorífiques.
 • Paviments sotmesos a molt baixes temperatures: laboratoris, indústria agroalimentària i també a cicles de gel-desgel.
 • Paviments industrials.

Avantatges

 • RESISTENT: aquest producte està dissenyat per resistir temperatures sota zero.
 • EFICIENT: En ser un producte altament bombeable, és de ràpida aplicació en obra, i sense generació de residus.
 • SENSE ARMATS: L’ús de fibres estructurals evita l’ús d’armats metàl·lics, estalviant temps i costos fins a 150m2 sense juntes.
 • SENSE FISSURES: Substitueix l’armat convencional i, per tant, suporta la retracció del formigó i evita la necessitat de realitzar juntes al paviment.
 • QUALITAT: La consistència líquida és l’adequada per a una correcta posada en obra, i així evitar afegits d’aigua en obra.

Sistema d’Aplicació

 • PROXTREM aplica en consistència líquida i sempre per equips especialitzats de Molins.
 • La seva posada en obra pot ser bé mitjançant abocament directe o bé bombat. La posada en obra de PROXTREM no difereix de la de formigó convencional.

 

Particularitats

 • Atesa la baixa relació aigua/ciment del formigó PROXTREM i la seva col·locació en espais confinats de poca ventilació, és obligatori un correcte curat del formigó.
 • L’ús d’aquest formigó per a aplicacions de paviments sotmesos a cicles de gel-desgel requereix un contingut mínim de ciment, control de la màxima relació aigua/ciment i control de l’aire oclòs en estat fresc.
 • PROXTREM és apte per a la col·locació sobre ell dels productes homologats per a la indústria alimentària (resines), és possible que anterior a l’aplicació d’aquests es requereixi un fresat superficial del formigó.

Característiques tècniques

Mida màxima de l’àrid 10 / 20mm
Consistència Líquida
Resistència a la compressió (28 dies) > 25.0 Mpa
Gruix  ≥ 15 cm
Ambients Classe: XC3, XC4, XF1, XF3
Adaptables a les especificacions del CodE.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte