Formigó per a prefabricats

Es fabrica amb àrids seleccionats, ciment, additius i aigua en una central de formigonat. Amb la incorporació d’àrids de petita granulometria, s’aconsegueixen resistències inicials elevades en elements esvelts o amb gran densitat d’acer estructural d’armadura. És un material que permet donar forma a un element abans de ser col·locat a la seva ubicació definitiva. Així, la feina resulta molt més ràpida.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Elements arquitectònics, com ara façanes d’edificis.
 • Daus prefabricats, per exemple en dics de ports marítims o amb formes específiques.
 • Prefabricats, a la pròpia obra, que no es poden transportar.
 • Pre-lloses prefabricades a l’obra.
 • Pantalans per a ports esportius.

 

Avantatges

 • Capacitat de respondre a les característiques que requereixi el client. Per exemple, autocompactant, amb una determinada pigmentació o amb ciment blanc.
 • Adaptable al cent per cent: el prefabricat pot emplenar-se de formigó en la posició que es prefereixi, aconseguint així l’acabat que es desitja.
 • Estreta col·laboració amb els arquitectes o enginyers que desenvolupen el producte prefabricat, per obtenir l’acabat i les prestacions particulars de cada element.
 • Homogeneïtat, resistència i qualitat, gràcies al procés de control de les matèries primeres, traçabilitat i fabricació del producte.

 

Sistema d’aplicació

 • El subministrament del material es realitza com a formigó fresc. Es pot fer mitjançant abocament directe, bombament i cubilot.
 • El client fabrica l’element de manera que, quan està forjat i endurit, es pugui traslladar fins al punt d’utilització.

 

Característiques tècniques

Resistència (N/mm2) 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50
Consistència P / B / F / L
Mida màxima d’àrid 10 mm / 20mm
Ambients Classe: Adaptables a les especificacions del CodE
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte