Àrids reciclats de formigó

Aquests àrids tenen l’origen en els residus de construcció i demolició (RCD). Se sotmeten a un procés de reciclatge que els revalora i els converteix en matèria primera. Mitjançant laboratoris acreditats són analitzats, controlant la qualitat òptima per a les diferents aplicacions. De gran utilitat en la fabricació de formigó, així com utilitzats directament en farcits. Disposen de marcatge CE.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Bases i subbases en vials.
 • Farcits de rases, vorals i anivellacions.
 • Murs, farcit de trasdós.
 • Pistes forestals, camins rurals i manteniment dels mateixos.
 • Formigó

Avantatges

 • Els àrids reciclats substitueixen el consum d’àrids nobles o estalvis en les aplicacions que requereixen baixa resistència, optimitzant-ne la utilització.
 • Producte amb etiquetatge ambiental tipus II (eco) ISO 14021. Avalat per TÜV:
  • Material reciclat i contingut de reciclatge.
  • Material reciclable.
  • Disminució del consum dàrids naturals.
  • Reducció de residus.
  • Els àrids reciclats procedents de formigó són homogenis i responen favorablement a la compactació.

Sistema d’aplicació i subministrament

L’aplicació dels àrids reciclats es realitza de la mateixa manera que els àrids i les estalvis convencionals. A granel, tant en planta com a peu d’obra i, per aplicar-los, s’ofereix l’assessorament del personal tècnic de PromsaGreen.

Comparteix aquest producte
Naturaleza

Seco

Suministro

Big-bag, Camión bañera, Con dúmper

Comparteix aquest producte