Matèries Primes Alternatives

Molins disposa a les instal·lacions ubicades a Pallejà, una planta de valorització de residus industrials no perillosos i de construcció amb l’objectiu de fabricar matèries primeres per a la Indústria.

La planta ofereix la gestió integral del residu des de la seva generació, servei d’emmagatzematge idoni per al residu, així com la recollida i el transport fins a la planta de valorització, garantint el mínim impacte ambiental en tot el cicle de la gestió del residu.

Aquesta planta està autoritzada com a gestor de residus per l‟Agència de Residus de Catalunya.

Descripció

Informació addicional

Documents

Característiques

 • Granulometria controlada.
 • Homogeneïtat garantida.
 • Naturalesa: fins, granulats, petris.
 • Adaptació a qualsevol tipus demmagatzematge i transport de residu.
 • Origen: gestió controlada de residus industrials.
 • Operacions autoritzades: R5, R13.
 • Certificat de gestió autoritzada.

Aplicacions

 • Substitució com a matèria primera en indústria de fabricació de ciment.
 • Àrids per a la fabricació de formigó i morters.
 • Subbases per a paviments.
 • Recreguts.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Seco

Suministro

Big-bag, Camión bañera

Comparteix aquest producte