Àrids reciclats

Aquests àrids tenen el seu origen en els residus de construcció i demolició (RCD). Són sotmesos a un procés de reciclatge que els revalua i els converteix en matèria primera. Mitjançant laboratoris acreditats són analitzats, controlant la qualitat òptima per a les seves diferents aplicacions. De gran utilitat en la fabricació de formigó, així com utilitzats directament en rebliments. Disposen de marcatge CE.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Bases i subbases en vials.
 • Rebliments de rases, vorals i anivellacions.
 • Murs, rebliment de trasdós.
 • Pistes forestals, camins rurals i manteniment d’aquests.
 • Formigó.

Avantatges

 • Els àrids reciclats substitueixen el consum d’àrids nobles o zahorres en les aplicacions que requereixen baixa resistència, optimitzant la utilització dels mateixos.
 • Producte amb etiquetatge ambiental tipus II (eco) 14021. Avalat per TÜV:
  • Material reciclat i contingut de reciclatge.
  • Material reciclable.
  • Disminució del consum d’àrids naturals.
  • Reducció de residus.
  • Els àrids reciclats procedents de formigó són homogenis i responen favorablement a la compactació.

Sistema d’aplicació i subministrament

L’aplicació dels àrids reciclats es realitza de la mateixa manera que els àrids i zahorres convencionals. A granel, tant en planta com a peu d’obra i, per la seva aplicació, s’ofereix l’assessorament del personal tècnic de PromsaGreen.

Comparteix aquest producte
Naturaleza

Seco

Suministro

Big-bag, Camión bañera

Comparteix aquest producte