NegocisNotíciesSostenibilitat

La fàbrica de Sant Vicenç dels Horts arriba a un nou rècord a l’aprofitament dels combustibles alternatius

La fàbrica de Sant Vicenç dels Horts arriba a un nou rècord en l’aprofitament dels combustibles alternatius.

Gairebé exactament quan es compleix una dècada de l’inici de la valorització energètica a Cementos Molins Industrial, la fàbrica de Sant Vicenç dels Horts ha aconseguit una marca històrica quant a l’aprofitament de residus com a font d’energia. El juny de 2021, el 57% de la calor consumida al forn 6 va ser aportada per combustibles alternatius. Aquesta dada, indicativa de la bona conducta ambiental de l’empresa, ha ajudat a fer una fita històrica: durant el primer semestre de l’any, més de la meitat del combustible consumit pel forn ha provingut de fonts alternatives als tradicionals combustibles fòssils.< /p>

Cal recordar que la valorització energètica és considerada per la Unió Europea una de les millors tècniques disponibles (MTD) per a forns de ciment, i en recomana vivament la pràctica. De fet, als països capdavanters en protecció ambiental, la substitució dels combustibles fòssils assoleix nivells propers al 80% (Àustria) i superiors al 70% (Alemanya) del total de l’energia tèrmica consumida.

La valorització energètica de productes que ja no es poden reutilitzar ni reciclar és, també , una de les vies més segures cap al compliment dels objectius de descarbonització que la indústria del ciment, i amb ella&CMI, s’ha fixat per al 2050. L’aprofitament del potencial calorífic de residus com les fustes, els pneumàtics fora d’ús o els llots de depuradora genera, entre altres, tres principals avantatges mediambientals: estalvia el consum de combustibles fòssils, evita l’abocament i els consegüents problemes de contaminació de sòls, aigua i aire d’aquests productes, i redueix les emissions de diòxid de carboni, gas que causa l’escalfament del planeta.

En aquesta línia de protecció ambiental, CMI preveu introduir canvis en la gestió i noves inversions a la fàbrica per fer un altre pas i acostar-se als nivells de les millors fàbriques d’Europa. De moment, ja és una de les empreses capdavanteres en la valorització energètica de tot l’estat espanyol.