Actualitat financeraInformació corporativaNotícies

Cementos Molins guanya 32 milions d’euros el primer semestre, demostrant la resiliència del seu model de negoci malgrat l’impacte de la COVID-19

L’empresa està abocada a garantir la seguretat i salut dels seus empleats ia assegurar la continuïtat del servei al client.

30 de juliol 2020_Cementos Molins ha donat a conèixer avui els resultats del primer semestre del 2020, que han estat significativament condicionats per l’impacte de la COVID-19.

Des de l’inici de la propagació de la COVID-19, Cementos Molins ha executat plans en totes les operacions per garantir la seguretat i salut dels empleats i per assegurar la continuïtat del servei al client. La crisi ha tingut un impacte significatiu en l’operativa de totes les instal·lacions industrials, que temporalment van paralitzar o disminuir l’activitat, en diferent grau segons els països.

Per mitigar l’impacte econòmic i financer, Cementos Molins va posar en marxa al març una bateria de mesures que consisteixen en la priorització d’inversions cenyint-se a les essencials, una reducció molt significativa de costos operatius i generals, l’optimització del capital del treball en línia amb el nivell dactivitat, i el manteniment de la fortalesa financera amb focus en la generació de liquiditat i confort de finançament.

La COVID-19 va tenir un efecte limitat en els resultats del primer trimestre 2020, afectant només la segona meitat de març, i un ple impacte en els resultats del segon trimestre, amb una forta afectació a l’abril i una recuperació gradual al maig i al juny .

Cementos Molins ha obtingut uns ingressos de 341 milions d’euros, que representen una disminució del 16% respecte del mateix període de l’any anterior. La contracció dels mercats ha implicat una forta davallada de l’activitat en ciment i formigó.

L’EBITDA ha estat de 83 milions d’euros, un 16% per sota del mateix període de l’any anterior amb un impacte significatiu dels tipus de canvi (la caiguda seria del –1% a tipus de canvi constants). L’impacte positiu de la reducció de costos i la bona gestió de preus permeten compensar parcialment l’impacte negatiu de la caiguda de volum per la situació dels mercats.

El benefici net ha assolit els 32 milions d’euros i ha disminuït un 35% respecte al primer semestre de l’any anterior (-13% en termes comparables). La millora en la contribució operativa de Mèxic i Amèrica del Sud es veu negativament impactada per la depreciació de les monedes i l’impacte negatiu de la hiperinflació a Argentina.

Pel que fa al deute financer net, aquest va disminuir fins a 127 milions d’euros al 30 de juny de 2020, cosa que representa una reducció del 30% respecte al 31 de desembre de 2019 i del 29% respecte al 30 de juny de 2019. El múltiple Deute Financer Net / EBITDA continua disminuint fins al nivell de 0,7.

Efectes sobre l’exercici
El model de negoci de Cementos Molins ha mostrat la seva resiliència davant de la crisi durant el primer semestre de l’any. No obstant això, es manté la situació de manca de visibilitat a causa de la propagació del coronavirus i els seus efectes negatius als mercats a nivell global. Com a conseqüència d’això, Cementos Molins estima que els mercats continuaran en contracció al final d’any, tot i que s’observarà una recuperació gradual durant el segon semestre 2020 i sobretot durant el 2021, que serà molt variable per països. En termes de resultats, Cementos Molins preveu per al 2020 un EBITDA i benefici net inferior al del 2019 per l’impacte significatiu de la crisi.

Per a Julio Rodríguez, conseller delegat de Cementos Molins, la resiliència del model del negoci davant la crisi i l’alt grau de compromís demostrat pels empleats en circumstàncies adverses han estat clau durant el primer semestre del 2020. “La propagació mundial de la pandèmia ha suposat un gran desafiament durant els darrers quatre mesos que s’està superant gràcies al nostre gran equip humà. Estic segur que aquesta fortalesa, juntament amb la resiliència del nostre model de negoci, ens permetrà convertir la incertesa actual en oportunitats per sortir encara més fortes d‟aquesta crisi”.

Seguint les directrius de l’European Securities Markets Authority (ESMA) sobre Mesures Alternatives de Rendiment (MAR), d’aplicació obligatòria per a la informació regulada, la informació i desglossaments relatius a les MAR que s’utilitzen en aquesta Nota de Premsa s’inclouen a la presentació de us “Resultats 1S 2020”, tramesa per la Societat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Sobre Ciments Molins. A Cementos Molins portem més de 90 anys creant productes i desenvolupant solucions innovadores i sostenibles per al sector de la construcció. Aquesta és la manera com contribuïm al desenvolupament de la societat i de la qualitat de vida de les persones. Actualment desenvolupem la nostra activitat a Espanya, Argentina, Uruguai, Mèxic, Bolívia, Colòmbia, Tunísia, Bangla Desh i l’Índia. El nostre model integrat inclou els negocis d’àrids, clínquer, ciment, formigó, morters, prefabricats i gestió de residus. La nostra llarga història ha estat possible gràcies a l’equip humà que formem gairebé 5.000 empleats repartits