Solucions

Obra civil

Optimització de temps i processos

Posem els mitjans i tecnologia requerits per resoldre les necessitats prefabricades d'administracions, enginyeries i contractistes en grans projectes d'obra civil. El nostre objectiu, a més de subministrar material, és crear valor i innovar amb solucions a mida per a cada projecte atenent les necessitats específiques de servei, estètica i funcionalitat. Més enllà, la nostra extensa capacitat de producció, que es distribueix per tot el territori nacional, ens atorga solvència i rapidesa.

  • Ponts de carreteres, ferrocarril i cobriments: estructures isostàtiques i hiperestàtiques amb bigues doble T, T invertida, arteses i monovigues. Piles, llindes i capitells. Lloses i preloses biapoiades i amb voladís. Poliplaques.
  • Murs de contenció de terra: murs nervats, en L, pòrtics i sòl reforçat.
  • Túnels: voltes biarticulades, triarticulades i dovelles.
  • Canals per a regadiu: caixers de canal i sèquies.
  • Conduccions

Com ho fem?

Els nostres dissenys convencionals es combinin amb projectes únics; equips experts en enginyeria, industrials i producció redisenyen estructures que saben el màxim profit a les avantatges que aportin els prefabricats a cada projecte. A més, comptem amb un departament logístic i de muntatge de màxima eficiència, així com amb professionals del transport especial de bigues de grans longituds i pesos.

Solucions per a obra civil