Projectes

Via en placa

Productes que s’usen en vies que no incorporen una capa de balast, per això també s’anomena via en placa, els elements van recolzats o embeguts en una llosa de formigó. PRECON subministra productes per a via en placa en forma de travesses bibloc, travesses monobloc (via bituminosa), lloses armades, lloses pretesades, tacs (una sola peça de formigó) i blocs (dues peces de formigó unides per un elastòmers.

PRECON és el subministrador de referència de productes per a via en placa , havent subministrat tots els sistemes més utilitzats a les diferents Administracions Ferroviàries. Els diferents paràmetres de disseny i les subjeccions dels models subministrats es poden veure a la taula de models. ->

< /tr>< tr>
 TACS
ModelFixacióAplicacióElasticitat
Holandès DFC Cassoleta Cassoleta Cassoleta CassoletaE-clip Fastclip E-clip M3H VAPE + SKL1 3 filsMetro Metro Metro Metro Convencional – Metro Convencional Rígid Rígid Elastòmer sota tac Elastòmer sota tac Elastòmer sota tac  Elastòmer sota tac

BLOCS
Model FixacióAplicacióElasticitat
Holandès HolandèsE-clip VAPE + SKL1Metro   Metro Curxo + elastòmer Suro + elastòmer

TRAVESSES BIBLOC
ModelFixacióAplicacióElasticitat
Cassoleta  Cassoleta Cassoleta  Cassoleta  Directa Thyoller – Resina Cargol de lleva Nabla SKL1 Nabla Alta velocitat Convencional – Metro Convencional – Metro Metro TramviaElastòmer sota travessa Elastòmer baix entremaliada  Elastòmer sota travessa  Elastòmer sota travessa  Rígida

< td>Diverses Fastclip o e-clip 
LLOSES
ModelFixacióAplicacióElasticitat
Armada PretensadaConvencional – Metro Alta velocitatElastòmer i neoprè Rígida

< td>Elasticitat
MONOBLOC
ModelFixacióAplicació
BituminosaSKL1Alta velocitatRígida
< p class="">