Projectes

Bigues Doble T – Autopista AP-6

Tres viaductes amb calçades separades de 19 m d’amplada, executades per fases per a posada en servei anticipada, amb una calçada de 10 m per sentit de circulació. Classe d’exposició IV+F.

< ol class="">
 • Viaducte Arenals Calçada Esquerra: distribució de llums 5×36 m + 3×44 m + 1×36 m
 • Viaducte Arenals Calçada Dreta: distribució de llums 8×44 m,
 • Viaducte Sotillo: distribució de llums 1×40 m + 2×44 m + 1×36 m + 1×40 m
 • A destacar:

  • Secció tipus de biga dissenyada específicament per a aquest projecte, cantell 225 cm i ala superior 150 cm, més lleugera que la contemplada originalment el que permet al client la utilització de mitjans més lleugers per al muntatge.
  • Planificació de fabricació i apilament adaptat a les necessitats de subministrament per a muntatge nocturn amb llançabigues i autogrues, segons estructura i/o fase.
  • Disseny d’una dosificació de formigó específica per al projecte, adaptada a requeriments de la propietat addicionals als normatius.
  • Al Viaducte de Sotillo es va incorporar un sistema experimental de calefacció de la llosa per a control de gelades.