Projectes

Aparells de via – Travesses monobloc de formigó pretesat per a aparells de viaAparells de via

Travesses de formigó pretesat de diferents longituds i cadascuna amb els elements necessaris per subjectar el carril en una posició diferent, per tal de aconseguir que aquest segueixi la geometria de la via de l’aparell corresponent.

PRECON ha subministrat fins a la data més de 1.000.000 de metres lineals de travesses per a aparells de via. L’únic fabricant que subministra tots els models en ús a Espanya.

Ha subministrat a través dels seus clients Espanyols travesses per a aparells de via a Algèria, Argentina, Colòmbia, Turquia i Veneçuela. Els diferents paràmetres de disseny i les subjeccions dels models subministrats es poden veure a la taula de models.

Les travesses es poden subministrar per a vies sobre balast, via en placa rígida o elàstica i amb sola sota travessa. La combinació pèssima de disseny és 22,5tn i 200km/h, i ràdios entre 90 i 17.000m.

SOBRE BALAST
ModelFixacióAplicació
4H-WTipus WFAlta velocitat – Convencional
4H-VVape 25-140Convencional
3H-VVape 22-130Metro
3H-SSDU 9A-PAConvencional

n
< /tr>< /tr>< /tbody>
VIA EN PLACA
ModelFixacióAplicacióElasticitat
MonolíticTipus WFAlta velocitat – ConvencionalSubjecció
Cassoleta trapezoïdalVape 25-140Alta velocitat – ConvencionalElastòmetre sota travessa
Cassoleta amb rebaixVape 22-130Metro Elastòmetre sota travessa

< /p>