Com obturar correctament vies d’aigua

Per poder tapar fuites d’aigua en zones sotmeses a la pressió d’aquest element, com ara dipòsits, canonades, túnels, murs de contenció, etc., cal utilitzar materials de gran rapidesa de forjat, que aturin a l’instant el pas de l’aigua. 

n

La solució en aquests casos consisteix a utilitzar PROPAM® TAPAVIES, BETOPLUG morter d’adormiment ultra ràpid, de gran facilitat d’aplicació que, per les seves característiques tècniques, és l’adequat per fer aquest tipus de reparacions. 

Solució

PREPARACIÓ DEL SUPORT

Els orificis o esquerdes han de ser netejats amb aigua a alta pressió per tal d’eliminar tot tipus de partícules soltes i de pols.  — wp:image –>

Humir el suport abans d’aplicar PROPAM® TAPAVIES.

Retallar els costats de l’orifici o esquerda en angle recte, evitant deixar seccions en forma de “V”, per assegurar una millor adherència. 

< !-- wp:paragraph -->

Solucions vinculades 

Productes relacionats 

APLICACIÓ

Afegir en un recipient de cautxú la quantitat d’aigua necessària per amassar PROPAM® TAPAVIES (uns 140 cm3 cada 500 g) 

Amassar enèrgicament i de forma ràpida amb la mà enguantada fins aconseguir una consistència homogènia i exempta de grumolls. 

n

Mantenir la pasta sobre el guant fins que presenti una consistència ferma però plàstica (inici d’adormiment) . 

< !-- /wp:image -->

Aplicar-la directament sobre el punt de sortida d’aigua i mantenir una pressió amb la mà durant uns 60 segons aproximadament . 

< !-- /wp:image -->

Eliminar les restes de material sobrant perquè la reparació quedi anivellada uniformement amb la superfície circumdant del suport.&nbsp ;

Mantenir la reparació humida durant uns 15 minuts. 

Recomanacions 

  • No aplicar en condicions de pluja, ni amb temperatures inferiors a +5ºC o superiors a +30ºC.&nbsp ;
  • Cal utilitzar elements de protecció individual (guants , ulleres de protecció, etc.) per a l’aplicació del material. 
  • Utilitzeu PROPAM® REPAR 20R per a la detenció de lleugeres filtracions d’aigua en estructures enterrades.