Servei de bombament

Descarrega aquesta informació útil

Servei integrat

Disposem de camions per al bombament de formigó i equips per al bombament de morter; així, oferim un servei integral perquè el transport del material dins l’obra sigui més eficient, senzill, ràpid, net i segur.

especificacions del servei

  • Desplaçament al lloc del servei i planificació prèvia a la realització dels treballs per analitzar el desenvolupament correcte del subministrament.
  • Diferents capacitats i tipus de bomba adaptades a les necessitats de cada producte: formigó, morter sec, morter autoanivellant, Prosilence, etc.
  • Cada equip de bombament requerirà un accés adequat i una zona específica a l’obra on poder ubicar-se.

avantatges

Oferim un subministrament continu i complet de material i bombes amb una garantia total del servei que inclou puntualitat, productivitat, qualitat, cura del medi ambient i prevenció de riscs laborals. El nostre equip de professionals, coneixedors de la maquinària i de la forma daplicació del producte, és el responsable de la utilització en obra daquests equips de treball, optimitzant el rendiment sobre el terreny.