Control de qualitat

Descarrega aquesta informació útil

controls de qualitat

Garantim la qualitat de tots els nostres productes. Per això, comptem amb laboratoris propis i un equip tècnic que controla el compliment de la reglamentació vigent i actualitzada, permetent una completa traçabilitat de tot el procés productiu fins al lliurament i subministrament dels nostres productes.

Compromís certificat

La qualitat és el nostre compromís amb el client i el nostre equip humà està preparat per resoldre qualsevol problema tècnic que es presenti, adaptant les especificacions tècniques dels nostres productes a les necessitats que puguin sorgir. De fet, tots els productes que subministrem són fruit d’un procés minuciós de fabricació i d’anàlisi de les seves característiques per assegurar que compliran les expectatives del client i el resultat en ús que ens caracteritza.

  • Morter Prosilence
  • Formigó cel·lular
  • Prolimit
  • Aripaq
  • Paviments amb múltiples acabats
  • Formigó drenant
  • Paviments fets a mida

Sistema de treball

Disposem de tres laboratoris de qualitat propis i d’una desena de persones dedicades exclusivament a l’anàlisi de qualitat dels productes. Alhora, una sèrie de procediments interns permeten que totes les persones involucrades en el procés de producció puguin participar en la verificació de la qualitat, així com ho fan empreses auditores externes. Per això, els controls i anàlisis realitzats al laboratori garanteixen els certificats de qualitat dels productes: Certificats CE, compliment de l’EHE-08, entre d’altres.

AVANTATGES

Coneixem en profunditat les característiques del producte que oferim perquè integrem la qualitat en tot el procés, cosa que ens fa complir totes les normatives vigents i diferents certificacions d’homologació.