Aplicació de paviments

Oferim una gestió eficient i eficaç de laplicació del paviment. Realitzem el seu abocament i estès segons les necessitats concretes i sense interferir en el transcurs de l’obra.

tipus de paviment

  • Morter autoanivellant
  • Morter Prosilence
  • Formigó cel·lular
  • Prolimit
  • Aripaq
  • Paviments amb múltiples acabats
  • Formigó drenant
  • Paviments fets a mida

què has de saber

Els diferents paviments que oferim s’adapten a les necessitats particulars de cada projecte. Per garantir-ne la correcta aplicació, els nostres especialistes estudien i preparen cada instal·lació i les eines i maquinària que requereixi.

A més a més, els nostres equips de professionals coneixen millor que ningú les característiques del producte i això els permet resoldre eficaçment qualsevol problema que pugui sorgir durant la seva aplicació.