Formigó amb àrid reciclat

Els àrids reciclats de Molins provenen 100% de la valorització de formigó i disposen de Certificat CE. El seu ús ja sigui per a formigons per resistència com per dosificació, compleix sempre amb els requeriments legals específics.

El nostre control estricte de les matèries primeres, ens permet fabricar un formigó de qualitat amb els àrids reciclats i amb les màximes garanties.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • FORMIGÓ PER DOSIFICACIÓ (HRD100-200-300): Ús del 100% de l’àrid gruixut reciclat per als formigons per dosificació fins a 300kg de ciment.
 • FORMIGÓ DE NETEJA (HRL-150): Ús del 100% de l’àrid gruixut reciclat segons annex 10 del Codi Estructural (RD470/2021)
 • FORMIGÓ A MASSA: HRM20-HRM25. Ús del 20% de l’àrid gruixut reciclat respecte el total d’àrid, conforme el Codi Estructural.
 • FORMIGÓ ARMAT: HRA25. Ús del 20% de l’àrid gruixut reciclat respecte el total d’àrid, conforme el Codi Estructural.

Avantatges

 • Minimitzar l’ús de recursos naturals per a la fabricació dels formigons permesos per la normativa.
 • Permet obtenir crèdits en els sistemes de sostenibilitat Leed, Breeam i VERD
 • Permet compliment de la llei 5/2020, art.147.2 per la qual s’estableix que els projectes de construcció d’obra pública i privada han de determinar l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició a un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d’àrids previstos.
 • Àrids procedents d’una planta de gestió de residus autoritzada (codi gestor E-1920.22)
 • Apostar realment per una edificació més sostenible, amb productes d’economia local: quilòmetres 0 i d’elevada durabilitat.

Sistema d’aplicació

 • El sistema d’aplicació del formigó amb àrids reciclats és el mateix que pot tenir un formigó amb àrids naturals.
 • Específicament el formigó amb àrids reciclats és bombable.
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresc

Suministro

Camió formigonera

Comparteix aquest producte