Formigó sec sac hidrosoluble

El sac hidrosoluble està compost per un material que es dissol a la pastadora.

Amb aquest nou format, ens estalviarem espai i gestió de contenidors per a paper en obra, aprofitant tot el material sense minves, sent així 100% sostenible.

El sac està fabricat amb un paper d’origen mineral que es barreja perfectament a la pastadora mantenint intactes totes les propietats del formigó.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Treballs de construcció en general: paviments, fabricació de murs i envans de formigó, canalitzacions, farcits, petites reparacions, etc.
 • Treballs que sense ser estructurals requereixin un formigó que presenti resistència a compressió.
 • No està indicat per a elements estructurals.

Avantatges

 • Sac hidrosoluble, es dissol totalment a la formigonera.
 • Mas net: No genera pols. Tot el material s’incorpora a la pastadora.
 • Més ràpid: Es redueixen els temps durant la manipulació.
 • Més segur: s’eviten lesions per talls en obrir els sacs, inhalació de pols i mala manipulació de càrregues.
 • Més sostenible: No es generen residus. Es redueixen les emissions de CO2 un 30%*.

*Font: Institut suec de recerca ambiental IVL.

Sistema d’Aplicació

 • El producte se subministra en sacs de 25 Kg.
 • Es pot amassar més d’un sac alhora, depenent de la capacitat de la pastadora utilitzada.
 • Utilitzar només amb temperatures d’entre 5 i 35ºC.
 • Amassar el contingut complet del sac afegint-hi 3L d’aigua neta fins a obtenir una pasta homogènia.
 • Guardar en un lloc sec sense contacte directe del sol ni humitat.

Característiques tècniques

Resistència (28 dies)* 25 Mpa
Consistència Tova
Mida màxima de l’àrid 10mm
Densitat aparent en sec 1.750 – 1.850 Kg/m³
Aigua de pastat 3l per sac

* Producte subministrat per dosificació. Les resistències declarades són valors orientatius i obtinguts fent servir l’aigua recomanada.

Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Ensacat

Comparteix aquest producte