Àrids Nobles

Tractament impecable, qualitat garantida

Materials granulars petris, sotmesos a un procés de fragmentació i/o classificació granulomètrica que determinen la mida, la forma, la duresa, el percentatge de fins, etc. Un producte final que respon a les exigències de qualitat de la normativa vigent i marcatge CE.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

  • Fabricació de formigó, asfalt, prefabricats i morters.
  • Obra civil, edificació, infraestructures i altres sectors de consum.

Avantatges

La producció i l’emmagatzematge dels àrids nobles asseguren una qualitat que evita alteracions i manté l’homogeneïtat del producte fins a la destinació final.

El laboratori de Molins desenvolupa un estricte i continu procés de control de qualitat, acreditat segons normativa vigent, per assegurar les característiques del producte:

  • UNE EN 12620: àrids per a formigons
  • UNE EN 13139: àrids per a morters
  • UNE EN 13043: àrids per asfalt Disposa de marcatge CE conforme directiva 89/106/CEE. Plec de prescripcions tècniques generals.
Aplicació Granulometries (mm)
0/2 0/4 4/10 10/20 20/40
MORTER X
FORMIGÓ X X X X X
ASFALT X X X X X
CAPA DRENATGE X
PREFABRICATS X X X X
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Sec

Suministro

Amb dúmper, Big-bag, Camió banyera

Comparteix aquest producte