Serveis

Valorització de pneumàtics fora d’ús (NFU)

Què fem en aquesta planta?

Al final de la seva vida útil, els pneumàtics poden generar un gran impacte al medi ambient. La nostra planta de valorització de pneumàtics fora d’ús (NFU) a Manresa, Barcelona està equipada amb tecnologia d’avantguarda i processos molt eficaços, prioritzant la cura del medi ambient.

Tots els NFU són completament reciclats a les nostres instal·lacions. Des de la recepció fins a l’expedició, cada etapa del procés, incloent-hi trituració i granulació, està rigorosament controlada per assegurar la qualitat del cautxú resultant. La nostra planta converteix els pneumàtics al final de la seva vida útil en materials valuosos per a diversos usos, des de construcció fins a elements de la vida quotidiana, contribuint així a mitigar l’impacte ambiental.

¿EN QUÉ SE CONVIERTEN LOS MATERIALES VALORIZADOS?

  • Valorització energètica com a combustible de substitució: fabricació de ciment, indústria energètica, indústria metal·lúrgiques.
  • Valorització material: materials de construcció, aïllants acústics, parcs i pistes esportives.

com ho fem?

Des que els rebem a la nostra planta fins al seu triturat i granulat, els pneumàtics usats se sotmeten a un estricte control de qualitat. D’aquesta manera garantim que la seva reutilització es produeix de manera segura.

CARACTERÍSTIQUES

  • Control de qualitat exhaustiu.
  • Diversitat de granulometries controlades.
  • Homogeneïtat garantida.
  • Capacitat calorífica (PCI): 35MJ/kg
  • Origen: gestió controlada de pneumàtics.