Serveis

Planta MPA (entrada i sortida)

Què fem en aquesta planta?

La nostra planta de Pallejà ofereix la gestió integral de residus industrials no perillosos i de construcció des de la seva generació. El treball que hi realitzem ha permès que el 2023 s’incorporessin més d’un 12 % de MPA als nostres ciments.

En què es converteixen els materials valoritzats?

  • Substitució com a matèria primera en la fabricació de ciment
  • Àrids per a la fabricació de formigó i morters
  • Subbases per a paviments
  • Recreguts

com ho fem?

Després de recollir i transportar els residus fins a la planta de valorització, s’emmagatzemen de la manera idònia fins al seu tractament, cosa que garanteix el mínim impacte ambiental. Després ho homogeneïtzem i granulem per a cada tipus d’ús requerit.