Proresist

Aquest tipus de formigó conté ciment amb alta proporció d’alumini càlcic. El ciment CAC (ciment aluminat de calci) presenta una sèrie de característiques que donen al formigó una gran capacitat de resistir condicions extremes d’abrasió, resistència a temperatures altes i atacs químics, entre d’altres.

La textura del PRORESIST és similar a la del formigó convencional encara que és més sensible al curat a l’obra a causa de la seva alta velocitat d’enduriment.

Descripció

Informació addicional

Camp d’aplicació

 • Formigó refractari i exposat a altes temperatures.
 • Reparacions ràpides durgència.
 • Obres marines, xarxes de sanejament, clavegueram, etc.
 • Paviments d’alta interferència a rodolaments: pistes d’aeroports, carreteres, hangars, tinglados, etc.
 • Paviments exposats a atacs químics: benzineres, petrolieres, purins, indústria cervesera, vi, pintura, paper, etc.
 • Tancs i depòsits d’aigües potables, no potables, aigües residuals, líquids corrosius, etc.
 • Dipòsits i cubetes de retenció de lixiviats al sector dels residus.
 • Totes aquelles aplicacions en què el producte pugui substituir revestiments estalviant així temps de manteniment periòdic, parades de producció, talls de subministrament, etc.

 

 

Avantatges

 

RÀPID DESENVOLUPAMENT DE RESISTÈNCIA

 • En 24h s’assoleixen les resistències equivalents a les que aconsegueix als 28 dies el formigó amb ciment pòrtland.
 • Posada en servei a les 6-8 hores de laplicació del producte.

 

RESISTÈNCIA A ALTES TEMPERATURES

 • Resisteix temperatures fins a 1.200ºC, en funció de la naturalesa de l’àrid emprat.

 

RESISTÈNCIA A ATACS QUÍMICS

 • Resistent a diferents compostos químics especialment clorurs, aigües sulfatades, terrenys iesífers, sals de magnesi i àcids diluïts.
 • Resistent a la corrosió química i bacteriològica.
 • Adequat per a ambients XA1 – XA2.
 • Resistent a la corrosió provocada per materials amb pH>=3,5.

 

ALTA RESISTÈNCIA A L’ABRASIÓ

 • Alta capacitat davant del desgast en capes de rodament i en zones on hi hagi flux continu o discontinu de materials molt abrasius. XM1, XM2 i XM3

 

E. RESISTENT A L’EXPOSICIÓ EN AMBIENTS MARINS

 • Adequat per a ambients XS3.

 

 

Sistema d’aplicació

 • Sempre per equips especialitzats.
 • L’aplicació és semblant a la d’un formigó convencional. Requereix una cura especial al curat durant les primeres 24h.
 • L’aplicació es pot fer mitjançant cubilot, amb abocament directe o bombat, segons els requeriments del client i els accessos als punts d’abocament.
 • Altres formats de subministrament segons necessitats del client: sac, big-bag i sitja a granel.

Característiques tècniques

Grandària màxima de l’àrid 10 / 20mm
Consistència Fluïda, líquida
Densitat aparent sec 2300 – 2500 Kg/m3
Resistència a la compressió (28 dies) >= 40Mpa
Resistència a flexo tracció (28 dies) >= 4Mpa
Comparteix aquest producte
Naturaleza

Fresco, Seco

Suministro

Con camión hormigonera

Comparteix aquest producte