DRAGON

CEM II/B-L 32,5N

El ciment DRAGON, fabricat per Ciments Molins Industrial, S.A., és un ciment pòrtland amb calcària tipus II/B-L de categoria resistent 32,5 N. La idoneïtat i regularitat de la calcària utilitzada i la finor del ciment confereixen al nostre ciment DRAGON les següents prestacions especials.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

+34 936 806 030
sat.cmt@molins.es

SERVICI DE CÀRREGA

A granel les 24h
En sacs de 6:00 a 17:00h

ENTREGA

Horari flexible

Descripció

Informació addicional

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Millor treballabilitat
Permet elaborar morters i formigons més plàstics.

Menor risc d’aparició de fissures
Per la menor calor despresa durant les reaccions d’hidratació.

Aplicació en paleta
Aquest ciment està especialment dissenyat per a l’elaboració de tota mena de morters de construcció, és especial per a l’aplicació a la paleta.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clinker(%)  70 mín. 65 – màx. 79
Calitza(%) 30 mín. 21 – màx. 35
Component minoritari (%) 0 mín. 0 – màx. 5

 

Químics
Sulfat, (SO3) (%) 3,1 màx. 3,5
Clorurs, (Cl) (%) 0,01 màx. 0,1

 

Físiques
Superfície específica Blaine (cm2/g)  4600   –
Expansió Le Chatelier (mm)  0,5 màx. 10
Inici forjat (min) 110 mín. 75
Final forjat (min)  160 màx. 720

 

Mecàniques
Compressió a 1 dia (MPa) 8  –
Compressió a 2 dies (MPa)  17  –
Compressió a 7 dies (MPa) 29 mín. 16
Compressió a 28 dies (MPa) 40 mín 32,5 – màx 52,5
Comparteix aquest producte
Comparteix aquest producte