DRAGON IV-SR

CEM I/A(P) 42,5 R

El nostre DRAC IV-SR és un ciment puzolànic de resistència mitjana-alta dissenyat principalment per a la seva utilització en ambients agressius a sulfats, tant en sòls com en aigües i ambients marins.

Descripció

Informació addicional

Les seves característiques principals són

 • Baix contingut en clínquer.
 • Resistències inicials elevades.
 • Elevada finor.

Recomanat per

 • Formigó susceptible d’atac per sulfats, tant per la seva presència al terreny com en aigües.
 • Obres marítimes en ambients agressius o molt agressius.
 • Formigó amb àrids reactius.
 • Formigó armat.
 • Formigó per a elements estructurals prefabricats no pretesats

 

No indicat per

 • Formigó sec compactat.
 • Formigó alta resistència.
 • Formigó per a elements estructurals prefabricats pretesats.
 • Formigó sec compactat.

Es pot obtenir més informació sobre les aplicacions i usos d’aquest ciment a les vigents Instrucció de recepció de ciments (RC) i Instrucció de formigó estructural (Cód. Estructural)

 

Precaucions de posada en obra
És important prestar atenció a les operacions de curació del producte final posat en obra, sobretot en climes extrems freds o calorosos i secs i eventualment amb vent.

Comparteix aquest producte
Comparteix aquest producte