SUPER DRAGON

CEM I 52,5R

El ciment SUPER-DRAGON, fabricat per Ciments Molins Industrial, S.A., és un ciment pòrtland tipus I de categoria resistent molt alta 52, 5 R. Ha estat dissenyat especialment per cobrir les necessitats dels sectors del formigó preparat i de la indústria de prefabricats de formigó a les gammes de resistències altes i molt altes.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

+34 936 806 030
sat.cmt@molins.es

SERVICI DE CÀRREGA

A granel les 24h
En sacs de 6:00 a 17:00h

ENTREGA

Horari flexible

Descripció

Informació addicional

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Resistències molt altes
Inicial i final. Les seves resistències a compressió a 28 dies el situa a la zona alta dels ciments de la seva categoria.

Enduriment ràpid
Aquest ciment és recomanable per elaborar morters i formigons de prestacions altes i molt altes, així com per confeccionar elements prefabricats, especialment de resistències elevades en edats primerenques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clinker(%) 98 mín. 95 – màx. 100
Calitza(%) 2 mín. 0 – màx. 5
Component minoritari (%)
Comparteix aquest producte
Comparteix aquest producte