Notícies

TORRES EÒLIQUES

Cimentació amb formigó industrialitzat

n

En el nostre afany per la diversificació, us presentem el concepte millorat de fonamentació amb formigó industrialitzat per a torres eòliques de Molins -Molins. Pot fabricar-se amb pedestal o sense, aquest permet poder augmentar l’alçada de boixa de l’aerogenerador. La solució optimitza costos en tot el procés i està dissenyada i patentada per BYO TOWERS SL.

Amb aquesta proposta, es disminueix l’impacte de l’execució dels models de fonamentació “in situ”, podent fabricar-se a l’entorn controlat dels nostres centres de producció , resultant especialment beneficiós en entorns amb climes freds. El termini d’execució del projecte es redueix substancialment, provocant que el parc eòlic generi ingressos abans.

A causa del seu robust disseny i un exhaustiu control de qualitat, aquesta fonamentació amb formigó industrialitzat té un excel·lent comportament durant tota la seva vida útil.