Projectes

Transports Ceacero

Nave logística en L amb dos mòduls de longitud 58.02 x 88,66 metres, 18 molls per a càrrega de camió i tres portes de gran capacitat. Alçada lliure interior de 6,81 metres lliures sota jàssera. Bigues de 40.95 metres. Tancament exterior de panell de formigó més tancament metàl·lic.