Projectes

Polígon Industrial

Cobertes amb Bigues Futura Volades en façana i amb Bigues Delta. Tancament Horitzontal Gris Llis. Pilar enrasat a l’interior. Molles de Càrrega.