Projectes

Indústria Logística

Coberta amb Bigas Delta. Tancament Horitzontal exterior Gris Llis. Molles de Càrrega. Baix-relleu de Logotip en panell.