Projectes

Fàbrica Nova Bureba – Campofrío

Edifici de planta irregular amb dues façanes semicirculars de diferent diàmetre enfrontades, amb dues plantes de forjat més coberta i graderia en zona corba. Les dimensions màximes de ledifici són de 52×23.50 m. Alçada màxima sobre rasant de 18.50 m.

Està format per dues zones diferenciades. La zona de forjats formada per pilars, jàsseres rectangulars i plaques alveolars de 30 cm amb capa de compressió de 10 cm. La zona d’auditori formada per bigues gambes i grades a L.

A destacar:

  • Graderia circular, convergint totes les bigues gambes en un únic suport central.