Projectes

Cooperativa agrícola

Coberta amb Bigas Delta i Zona de porxo amb Bigas Futura. Tancament Horitzontal Gris Llis. Peto perimetral Gris Llis. Pilar enrasat a l’interior. Molles de Càrrega. Premarc arquitectònic a les portes.