Projectes

Complex esportiu

Canxa futbol-sala: Tancament Horitzontal Gris Llis enrasat a l’interior. Graderia Camp de Futbol: Tancament Horitzontal Gris Llis, estructures especials per a porxos. Frontó Tipus Pretersa-Prenavisa.