Serveis

Valorització de residus no perillosos (CSR)

Què fem en aquesta planta?

El combustible sòlid recuperat (CSR) és un material 100% reciclat, amb origen en residus industrials no perillosos. La nostra planta Montornès del Vallès tracta anualment 50.000 tones d’aquests residus, els converteix en font d’energia i evita que acabin en un abocador.

En què es converteixen els materials valoritzats?

En combustible de substitució en la fabricació de ciment i indústria energètica.

com ho fem?

Separem, classifiquem i triturem els residus amb moderns sistemes d’automatització i un minuciós control de qualitat . Durant tot el procés, analitzem el poder calorífic d’aquests materials tan heterogenis i el percentatge d’humitat.