Reparació d’un mur de formigó armat

Com reparar un mur, un pilar o qualsevol estructura de formigó armat? Aquí us mostrem els passos a seguir per a la reparació d’estructures de formigó armat amb els nostres morters de reparació de la Gamma Propam Repar Techno. Morters reparació tixotròpics sulforesistents ideals per a reparacions complexes i en ambients exigents. Rehabilitació de tota mena d’estructures de formigó on l’armadura ha quedat exposada i s’hagi de protegir.

PROPIETATS

• Reparació estructural amb un sol producte i en un sol pas.

• Resistències mecàniques elevades.

• Resistent a sulfats.

• Alta tixotropia.

• Aplicable en gruixos de 2 a 50 mm manualment o per projecció.

• Protegeix l’armadura de la corrosió.

APLICACIONS

• Reparació estructural del formigó.

• Reparació d’elements estructurals en ambients agressius.

• Ideal per a Pilars, bigues, cantells de forjat i lloses.

• Reparació en túnels i estructures enterrades en ambient agressiu.

• Estructures sota ambient salí o en contacte amb l’aigua del mar.

• Rehabilitació estructural en edificació.