REPAR TECHNO 20 ideal per a reparacions estètiques

PROPAM REPAR TECHNO 20 un morter tixotròpic, sense retracció i sulforresistent, per regularització en capa gruixuda d’acabat fi. D´alta adherència, de resistències mecàniques mitjanes i reforçat amb fibres. Especialment formulat per a la reparació no estructural del formigó sota ambients agressius.

PROPIETATS

• Reparació cosmètica en capa fina (2 mm).

• Sense retracció i reforçat amb fibres, no fissura.

• Impermeable.

• Aplicable a interiors i exteriors.

APLICACIONS

• Reparació no estructural de tota mena d’elements.

• Reparació estètica de fronts de balcó, cantells de forjats, cornises, pilars, etc

• Revocats complets o puntuals a façanes.

• Regularització superficial en piscines, dipòsits, arquetes.

• Reparacions en zones costaneres i amb alts continguts en sulfats.

• Realització de mitges canyes.