PROPAM CAL SEC, el morter deshumidificador per a façanes

PROPAM CAL SEC és un morter de calç ideal per combatre les humitats a casa. Indicat per a la restauració i rehabilitació d’edificis antics o prevenir humitats a obra nova.

PROPIETATS

• Permet qualsevol tipus d’acabat (llis, raspat, remolinat, remolinat, tirolesa, etc.).

• Elevada impermeabilitat a l’aigua de pluja.

• Conté una addició de lligant hidràulic inferior al 5% que confereix al morter d’una resistència inicial més gran i una millor adherència al suport.

• Gruix habitual d’aplicació 20 mm (40 mm en dues capes) .

• Apte per a interiors i exteriors.

• Acabat altament decoratiu.

APLICACIONS

• Ideal com a arrebossat deshumidificant en murs de pedra, maó, bloc de formigó i mixtos, afectats d’humitat per remuntador capil·lar.

• Idoni per al seu ús en obra nova, restauració i rehabilitació d’edificis per la seva alta compatibilitat amb sistemes i morters tradicionals.

• Especialment apte com a suport d’aplicació de pintures al silicat.