SUPER BLANC

BL I 52,5 R BELLESA I SOSTENIBILITAT

SÚPER BLANC (BL I 52,5 R) és un ciment dissenyat per a la fabricació de morters i formigons d’altes resistències inicials i finals. A més, SÚPER BLANC està especialment recomanat per formular morters de la química de la construcció.

ASSESSORAMENT TÈCNIC

+34 936 806 030
sat.cmt@molins.es

SERVICI DE CÀRREGA

En sacs ia granel de 8:30 ha 13:30 hi de 14:30 ha 17:30 h (dilluns a divendres).

ENTREGA

Horari flexible

Descripció

Informació addicional

CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Alt control de la reactivitat per als morters de la química de la construcció.

Elevades resistències inicials i finals per a les solucions prefabricats.

Elevada blancor que realça les solucions constructives on l’estètica i la bellesa són valors afegits.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Components  Especificacions segons norma
Clinker 95 a 100%
Component minoritari 0 a 5%

 

Químiques
Pèrdua al foc ≤ 5,0%
Clorurs (Cl-) ≤ 0,10%
Sulfat (SO3) ≤ 4,0%
Residu insoluble ≤ 5,0%
Crom (Vl) ≤ 2ppm

 

Físiques
Expansió ≤ 10mm
Temps d’inici de forjat ≥ 45 minuts

 

Mecàniques
Compressió a 2 dies ≥ 30 MPa
Compressió a 28 dies ≥ 52,5 Mpa

 

Blancoratge (UNE 80305)
Blancora L ≥ 85
Added Value

High control of reactivity, High initial and final resistances, High productivity of your mortars and concretes, High whiteness

Comparteix aquest producte
Comparteix aquest producte