ALUMINITE

Aluminite és un ciment refrectari especialment dissenyat per fabricar morters i formigons refrectaris i aïllants. Aluminite està constituït per aluminats de calci i minerals rics en alúmina, tots dos molturats a mida de mircras. En augmentar la tempreratura de servei se sinteritzen i ceramitzen els seus components, de manera que s’incrementa la temperatura de fusió i la resistència mecànica d’Aluminite. A més presenta un ràpid enduriment que ajuda a un ràpid desemmotllament i/o posada en servei.

ASESORAMENT TÈCNIC

+34 936 806 030
sat.cmt@molins.es

Descripció

Informació addicional

Documents

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

 Valors habituals Especificació segons norma i instrucció
Clinker(%)

 

Químics
AI2O3 (%) 40,0  –
CaO (%) 32,0  –
Fe2O3 total(%) 18,0
SiO2 (%) 5,5
CI (%) 0,01
S2 (%) 0,02
SO3 (%) 0,1
Àlcalis (%) 0,1

 

Físiques
Superfície específica Blaine (cm2/g) 3300
Inici forjat (min) 140
Final forjat (min) 150

 

Mecàniques
Compressió a 6h (MPa) 45
Compressió a 24h (MPa) 65

 

Característiques addicionals
Component mineralògic majoritari CaAI2O4
Temperatura fusió 1295 ºC
Granulometria làser Làser D(v,0.9)(μm) inferior a 90 micres
Densitat aparent (g/cm3) 1,2
Pes específic (g/cm3) 3,2
Precauciones

Seguir la forma de posada en obra d'un formigó refractari, Seguiu les recomanacions d'escalfament inicial d'un formigó refractari, Utilitzar els àrids refractaris adequats a la temperatura de treball

Comparteix aquest producte
Expedición y almacenado

A big-bags, En sacs de 25 Kg, Ensacat conservar-lo en sacs tancats en un entorn fresc, sec i ventilat, protegit dels corrents d'aire i aïllat del terra i les parets.

Recomendado especialmente para

Formigons i morters refractaris fins a temperatures d'uns 1.300 ºC

No indicado para

Aplicacions no refractàries ni per a formigons refractaris amb temperatures de treball superiors a 1.300 ºC

Comparteix aquest producte