Notícies

L’ICAEN ens atorga una subvenció per a la implantació d’un programari d’optimització energètica.

La fàbrica de Sant Vicenç redueix així el consum de combustible i les emissions de CO2 associades.

S’ha dut a terme la implementació d’un programari d’optimització basat en intel·ligència artificial, aplicat a la conducció del forn Clínquer. Amb aquest programari es pretén determinar objectius més ambiciosos d’ajustos de processos optimitzant a partir de dades, i amb ells donar recomanacions a l’operador (cicle obert) o actuar directament sobre els PLC de control (cicle tancat). Amb la implantació d’aquest sistema de predicció i optimització, es pretén aconseguir una major estabilitat del procés, millorant la qualitat del producte i reduint el consum de combustible i les emissions de CO2 associades.

Aquesta actuació ha rebut un suport econòmic de 113.145,00 € a través del programa d’ajuts a l’estalvi i eficiència energètica a pimes i grans empreses del sector industrial, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), coordinat per l’IDAE i gestionat pel Institut Català de l’Energia, amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

Gràcies a l’actuació s’ha aconseguit un estalvi energètic de 1.492,29 tep/any i 6.148,26 tCO2/any evitats.