Notícies

VIVIALT

Habitatges industrialitzats a Alçada n Molins-Molins és un dels quatre membres fundadors de VIVIALT. VIVIALT es va presentar en societat el passat mes VIVIALT

TORRES EÒLIQUES

Cimentació amb formigó industrialitzat n En el nostre afany per la diversificació, us presentem el concepte millorat de fonamentació amb TORRES EÒLIQUES