Reparació estructural d’un pilar de formigó armat amb morter fluid Propam Repar Techno Fluid

Com reparar un pilar de formigó armat?

Aquí us mostrem els passos a seguir per a la reparació d’un pilar de formigó utilitzant probablement el millor morter fluid del mercat Propam Repar Techno Fluid especialment formulat per a la reparació i reforç estructural del Formigó sota ambients agressius.

PROPIETATS

• Reparació estructural del formigó.

• Morter fluid, fàcil aplicació per abocament o bombament.

• No expansiu, sense retracció i reforçat amb fibres.

• Protegeix l’armadura de la corrosió.

APLICACIONS

n

• Restauració del formigó a la forma i funció original.

• Reforç estructural mitjançant increment de la capacitat portant.

• Reparació d’elements estructurals en ambients agressius verticals i horitzontals.

• Reparació en túnels, estructures industrials, marines, plantes depuradores d’aigua , etc. en ambients agressius.

• Estructures sota ambient salí o en contacte amb l’aigua del mar.

• Rehabilitació estructural en edificació.

Productes destacats: