Protecció d’estructures de formigó mitjançant inhibidors de corrosió. CORTEC MCI 2021

Protecció del formigó amb inhibidors de corrosió: CORTEC MCI 2021

CORTEC MCI 2021 és un segellador de superfície mitjançant inhibidors de corrosió migratoris per protegir el formigó armat davant de la corrosió. Penetra al formigó migrant a través dels porus de l’estructura, formant una pel·lícula protectora al voltant de l’armadura davant de la corrosió

PROPIETATS

• Protegeix contra els efectes de la corrosió fins i tot en formigons densos.

• L’inhibidor migratori atura la corrosió a les zones rovellades.

• Fàcilment aplicable mitjançant spary, corró, polvoritzador.

• Protegeix davant d’atacs àcids i químics.

• Augmenta la durabilitat del formigó armat i incrementa la seva resistència a l’abrasió .

APLICACIONS

• Estructures marines.

• Restauració i reparació de totes les estructures de formigó.

• Protecció davant de la corrosió deguda a carbonatació, sals de desglaç o atac atmosfèric de:

– Estructures de formigó armat, prefabricat, pretensat, postensat o marí.

– Ponts, autopistes, carrers de formigó amb armadura d´acer exposats a entorns corrosius.

– Plataformes d’aparcament, rampes i garatges.

– Espigons, pilons, pilars, canonades i pals de serveis públics, de formigó.

Productes recomanats: