PROPAM REPAR 20R, morter per a reparacions del formigó no estructurals

PROPAM REPAR 20R és morter de reparació tixotròpic de ràpid forjat, monocomponent, sense retracció, especialment formulat a base de ciments d’altes resistències i additius especials que li confereixen unes propietats excel·lents, per a l’execució de petits ancoratges i reparacions del formigó no estructurals.

PROPIETATS

• Enduriment i forjat ràpids sense fissuració.

• La seva cuidada granulometria li proporciona un acabat estètic fi, similar al del formigó original.

• Consistència molt fàcil de treballar.

• Aplicable a interiors i exteriors.

APLICACIONS

• Reparacions no estructurals amb necessitat de forjat ràpid.

• Realització de mitges canyes.

• Reconstrucció cosmètica de bigues, pilars, arestes, coqueres.

• Reparació, allisat i renovació de façanes, formigons i morters.

• Regularització ràpida per a pegat.

• Petits ancoratges i fixació ràpida d’elements.

n