Propam Cream, La barrera contra la humitat

Propam Cream és la barrera química hidròfuga per al tractament d’humitats per capil·laritat. És un producte llest a l’ús, fàcil d’aplicar amb pistola sense precisar bombes ni mecanismes especials d’injecció.